SENASTE VINNARE:

Under The Water Tournament - terms and Condition

"Under vattnet" Turnering -Kampanjvillkor

 

Villkor som inte definieras här skall ha den betydelse som tillskrivs dem i ScratchMania Användarvillkor och relaterade Regler för användning som finns på ScratchMania.com.

Användarna av ScratchMania är erbjuds härefter en chans att vinna priser som en del av turneringar, kampanjer eller specialerbjudanden. För att kunna göra det ska man uppfylla vissa kriterier. Dessa fastställs av ScratchMania.

 

1. Vad som krävs för att delta i "Under vattnet"

1.1. ScratchMania-användare som önskar delta i "Under vattnet" måste följa ScratchManias Användaravtal och relaterade Policys och de nämnda reglerna (""Under vattnet" regler").

1.2. Alla uppgifter som lämnas under registreringsprocessen måste vara korrekta, sanna, fullständiga och aktuella.

1.3. För att delta i ScratchManias "Under vattnet" måste spelaren vara minst 18 år eller laglig ålder i den jurisdiktion där personen är bosatt (om över 18 år).

1.4. Måste vara registrerad för spel med "Riktiga pengar" hos ScratchMania och ha genomfört minst 1 (en) framgångsrik insättning.

1.5. Priser som erbjuds av ScratchMania är endast avsedda för fritidsspelare. Du måste ange rätt och giltig information när du registrerar dig. Ändringar som sker efter vinst accepteras inte och dessa vinster kommer att ogiltigförklaras. ScratchMania förbehåller sig rätten att undersöka, avbryta, upphäva eller låsa konton om missbruk misstänks.

1.6. ScratchManias anställda, chefer, agenter, medlemsförbund och/eller medlemmar av deras hushåll är inte berättigade att delta i "Under vattnet".

 

2. "Under vattnet" procedur:

2.1. Tidsramen för -"Under vattnet" är 17 juli 2019, 12:00 UTC till 24 juli 2019, 23:59 UTC.

2.2. "Under vattnet" sker separat för varje VIP-nivå (Icke-VIP eller Brons & Silver eller Guld & Platina eller Diamant) vilket angetts i Användarvillkoren och relaterade Policyer.

2.3. Om en spelare inom tidsramen för "Under vattnet" blir uppgraderad från en VIP-nivå till nästa kommer han/hon att fortsätta tävla inom den VIP-nivå han/hon börjaded "Under vattnet".

2.4. Deltagande i "Under vattnet" ] är begränsat till spelare som spelar Mermaid Wild, Atlantis och Poseidon Fortune-spelet.

2.5. Under "Under vattnet" mäts spelarna på varje nivå med "Poäng" som återspeglar deras ackumulerade insatser inom tidsramen för Turneringen (som anges i punkt 2.1). I slutet av "Under vattnet" kommer de 10 ledande spelarna från varje nivå över alla varumärken som deltar i kampanjen, som samlade flest poäng, att vinna priser från totalt 19 450 € (enligt tabellen i punkt 2.10). Spelarens nivå bestäms utifrån deras nivå vid startdatum och tidpunkt för "Under vattnet".

2.6 Insamlade "poäng" som tjänats in av spelaren beräknas som kvadratroten ur spelarens totala insatser på  Mermaid Wild, Atlantis och Poseidon Fortune under tidsperioden då turneringen pågår (som framgår av punkt 2.1).

2.7. Alla spelare som är berättigade kommer att samla “Poäng” med vilka han/hon kan ta sig uppåt i rankingen för "Under vattnet".

2.8. Deltagande spelare får deras insatsmängder och “Poäng” mätta endast inom turner tidsbegränsning (Enligt paragraf 2.1) och enbart genom att spel  Mermaid Wild, Atlantis och Poseidon Fortune.

2.9. När du fortsätter spela på riktgt samlar du mer och mer “Poäng”. Det finns ingen gräns för mängden poäng du kan samla.

2.10. I slutet av "Under vattnet" kommer de 10 bästa spelarna på varje nivå som satsade och fick flest poäng under turner (som anges i punkt 2.1) tilldelas följande priser, baserat på deras ranking:

Non VIP Silver +Brons Platina+guld Diamante Total
1 500 700 1,000 1,100 3,300
2 450 600 900 1,000 7,250
3 400 500 800 900 5,000
4 350 450 700 800 3,800
5 300 400 600 700 2,800
6 250 350 500 600 2,100
7 200 300 400 550 1,450
8 150 250 350 500 1,180
9 100 200 300 450 1,000
10 50 150 250 400 830
2,750 3,900 5,800 7,000 19,450

2.11. Spelaren kan kolla in hans/hennes specifika information som kommer att innehålla dennes ackumulerade “Poäng” i den specifika ScratchMania, och se om han/hon finns med i vinnartabellen. Vinnarspelarnas tabell kommer att inkludera spelarens namn, initialen av efternamnet, ranking i turner och rankingens vinst.

2.12 Vinnarna tillkännages på ScratchMania hemsida och kan också komma att tillkännages på andra sätt, genom samma varumärke (t.ex på Facebook, Twitter, i pressen och/eller annan marknadsföringsinformation).

 

3. Villkor för att få ett pris

3.1. Endast ett konto per hushåll. Flera registreringar kommer att anses som missbruk och kommer automatiskt att göra vinster ogiltiga och resultera i avstängning av samtliga konton.

3.2. Innan utbetalning av eventuella vinster måste alla spelardetaljer på spelarens ScratchMania-konto vara fullt verifierade och bevisade som äkta och spelaren måste även, inom fem (5) affärsdagar inom avslutet på turneringen, tillhandahålla sådan giltig identifikation eller annan information eller dokumentation som Företaget, enligt eget gottfinnande, finner nödvändig. De nödvändiga dokumenten kommer inkludera, inter alia, bevis på din identitet, inklusive: giltigt ID-kort, kreditkort i ditt namn, adress, e-post för kontakt och giltigt telefonnummer. Underlåtenhet att göra detta resulterar i ogiltigförklarandet av vinnarens berättigande till mottagandet av ett pris.

3.3. Förändringar i en spelares detaljer efter vinst kommer inte att accepteras och vinsten blir ogiltig.

3.4. ScratchMania kommer att göra sitt yttersta för att kontakta och bekräfta spelarens personliga information om spelaren vunnit ett pris; emellertid är det den vinnande spelarens personliga ansvar att kontakta kundtjänst/kontochefen för att göra anspråk på priset och tillhandahålla alla nödvändiga dokument. Om en spelare vunnit ett pris men inte lyckats kontaktat kundtjänst inom fem (5) arbetsdagar från turneringens slut så är spelaren inte berättigad till att motta priset.

3.5. Vi anser att din tur är din ensak. Vi håller alla våra medlemmars vinster och priser strikt konfidentiella och privata. Trots detta så samtycker du till, genom att acceptera något pris och/eller vinster, att i förskott ge ditt tillstånd till Företaget att publicera vissa detaljer angående vinster för PR-ändamål; inklusive priset, vinnarens förnamn och initial av efternamn, land och ort. Utöver det kan ScratchMania-användare som vinner ett pris bli ombedda att ge sitt tillstånd till att bli fotograferade, och i sådant fall får vi lov att publicera detta foto för marknadsföring, annonsering och i kampanjsyften utan ytterligare kompensation. Du medger också att du kommer att samarbeta med en representant för företaget i detta avseende.

3.6. ScratchMania förbehåller sig rätten att undersöka, avbryta, upphäva eller låsa spelares konton om det finns misstanke om missbruk.

3.7. Priserna är icke-överförbara, icke-överlåtbara och är avsedda för personligt och individuellt bruk.

3.8. Spelaren är ensamt ansvarig för att rapportera och betala eventuella skatter eller annan avgift på priser och/eller vinster som du får från Företaget till relevanta myndigheter.

 

4. Ändring och/eller Avbrytande av "Under vattnet"

4.1. ScratchMania förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta "Under vattnet". I sådant fall blir alla vinster automatiskt ogiltiga.

4.2. Om ScratchMania beslutar, efter eget gottfinnande, att en ScratchMania-användare har misslyckats att uppfylla något av "Under vattnet" användarvillkor och/eller ScratchManias Användarvillkor och relaterad policyer, förbehåller sig ScratchMania rätten att avsluta användarens medverkan i "Under vattnet".

 

5. Allmänt

Användarvillkoren för "Under vattnet" har utarbetats på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa Allmänna och den engelska versionen, skall innebörden av den engelska versionen äga företräde.

 

För frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Utfärdat den 1 juli, 2019

Gäller tills vidare.