SENASTE VINNARE:

Användaravtal

Allmänna användarvillkor

Dessa Allmänna villkor gäller för alla interaktioner med Scratchmania och måste läsas med alla relevanta kampanjvillkor. 
Jurimae är GDPR-kompatibelt och lägger största vikt på att skydda och respektera din integritet.
Läs detta juridiskt bindande avtal mellan Scratchmania och Dig själv noggrant, i sin helhet, och var säker på att du förstår det till fullo innan du deltar i några av Scratchmanias aktiviteter.

Observera att ditt deltagande i Scratchmanias aktiviteter underförstått och automatiskt garanterar att du förstår och godkänner dessa användarvillkor. En överenskommelse från din sida utgör fullständig bekräftelse, godkännande och efterlevnad av dessa juridiskt bindande villkor. Gå igenom Scratchmanias villkor för integritet och säkerhet, ansvarsfullt spel, utbetalning, bonus och VIP i enlighet med detta.

Uppförandet, giltigheten och utförandet av detta avtal regleras av Cyprus lag. Den engelska versionen av detta avtal kommer att råda över alla andra språkversioner som utfärdats av oss.

---------------------------------------------------

Godkännande av villkoren

Om du inte godkänner några av bestämmelserna i användaravtalet bör du omedelbart sluta använda Programvaran och ta bort den från din dator och/eller annan liknande enhet.

Vi förbehåller oss rätten att då och då korrigera, ändra, uppdatera och ändra villkoren i användaravtalet och vi meddelar dig om sådan korrigering, ändring eller modifiering genom att publicera den nya versionen av användaravtalet på relevant Scratchmania webbsida
Samtliga korrigerade versioner av användaravtalet träder i kraft 14 dagar efter publicering på webbplatsen eller tidigare, om så krävs enligt tillämplig lag, förordning eller direktiv.
Din fortsatta användning av Tjänsterna eller Programvaran efter ovannämnda period anses som ditt godkännande av ändringarna i användaravtalet. Det är ditt eget ansvar att se till att du är medveten om de korrekta, nuvarande villkoren i användaravtalet och vi rekommenderar att du regelbundet kollar efter uppdateringar.

Tillåtet deltagande

 • Ingen person under 18 år (eller lagstadgad ålder för att delta i de verksamheter som ingår i Tjänsten enligt lagen i en jurisdiktion - beroende på vilket som är högre. Dvs. en person som inte anses inom "laglig ålder") får under inga omständigheter använda Tjänsterna.
 • En person som inte anses vara inom "laglig ålder" som använder Scratchmanias tjänster strider mot villkoren i användaravtalet.
 • Företaget förbehåller sig rätten att begära dokumentation för åldersbevis när som helst för att verifiera att personer som inte är inom "laglig ålder" inte använder Tjänsterna.
 • Företaget kan säga upp ditt konto och/eller utesluta dig från användandet av Programvaran eller Tjänsterna om du inte tillhandahåller ålderbevis eller om företaget misstänker att du inte är inom "laglig ålder".
 • Företaget förbehåller sig rätten att hålla eventuella medel på ditt konto tills din ålder bekräftats.

Deltagande i aktiviteter och spel på Scratchmania: 

 • Deltagande i alla aktiviteter och spel på Scratchmania är endast öppet för invånare av de jurisdiktioner där sådant deltagande är lagligt och inte förbjudet.
 • Deltagande är ogiltigt om det är förbjudet enligt lag. Vid spel med riktiga pengar bekräftar kunden att han/hon enligt lag är tillåten till denna aktivitet inom sin jurisdiktion eller land.
 • Tillgång till våra spel och tjänster betyder inte och kan inte tolkas som ett erbjudande eller en inbjudan att använda spel och tjänster om du bor i en jurisdiktion där sådan användning är förbjuden enligt lag. Det är kundens ansvar att bekräfta lagenligheten av  användandet av våra spel och tjänster innan du loggar in. Vi rekommenderar att du bekräftar lagenligheten av  användandet av våra spel och tjänster inom din jurisdiktion med en jurist innan du loggar in.
 • Du garanterar och representerar att du inte är bosatt i: USA, Israel, Frankrike, franska territorier, Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Danmark, Litauen, Bulgarien, Cypern, Irak, Algeriet, Marocko, Jordanien, Pakistan, Tunisien, Australien, Iran, Storbritannien och Malta, Greece and Sweden.
 • Du garanterar och representerar att du inte har ett spelberoende.

Anställda hos Scratchmania, dess ägare och byråer och deras familjer och vänner är inte berättigade att delta i någon kampanj som erbjuds av Scratchmania.

Överensstämmelse med lagar

Internetspel är inte lagligt i vissa jurisdiktioner. Du förstår och accepterar att Företaget inte kan ge dig juridisk rådgivning eller försäkring avseende din användning av Tjänsterna och Företaget ger inga uttalanden om lagenligheten av Tjänsterna inom din jurisdiktion. Kontrollera de relevanta lagarna i din jurisdiktion innan du registrerar dig hos företaget och använder Tjänsterna.

Scratchmanias tjänster är endast avsedda för användare som inte är förbjudna enligt lag i någon tillämplig jurisdiktion från Internetspel. Företaget avser inte att göra det möjligt för dig att bryta mot gällande lag. Du representerar, garanterar och godkänner att din användning av Programvaran och Tjänsterna överensstämmer med alla tillämpliga lagar, stadgar och föreskrifter. Företaget ansvarar inte för din olagliga eller obehöriga användning av Programvaran och/eller Tjänsterna. Kontakta en juridisk rådgivare gällande din jurisdiktion om du är osäker på lagenligheten av din användning av Programvaran och Tjänsterna enligt lagar i den jurisdiktion som gäller för dig. Genom att acceptera dessa villkor accepterar du att assistera Företaget, i den utsträckning du kan, i enlighet med dess gällande lagar och förordningar.

Ansvarigt spelande
Även om ditt välmående när du spelar är av yttersta vikt för oss, så är vi även seriösa när det gäller ansvarsfullt spelande. Deltagande i alla Scratchmania-aktiviteter innebär underförstått att du inte klassats som spelberoende.

Speldeltagande

 • Spelen är endast avsedda för underhållning. Genom att delta i Scratchmanias spel bekräftar och anger du att:
 • Inget inköp är nödvändigt eller krävs för att spela någon av Scratchmanias spel; du kan spela utan att satsa pengar om du vill.
 • Eventuellt deltagande i Scratchmanias spel är efter eget gottfinnande och risk.
 • Du är fullt medveten om att det finns risk att förlorar pengar genom användandet av våra spel om du väljer att satsa pengar efter eget gottfinnande och risk
 • Genom att spela på Scratchmania bekräftar du att du inte upplever våra spel eller varumärken som stötande, kränkande, orättvisa eller oanständiga.

Upphovsrätt och varumärken

För att undanröja alla tvivel äger Företaget rätten till upphovsrätten, varumärken och andra immateriella rättigheter och/eller det interaktiva systemet och alla spel som erbjuds på webbplatsen. Kunder och eventuella kunder har inga rättigheter till dessa genom användandet av tjänsterna och/eller vår webbplats. Dessutom tillhör allt annat innehåll på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, programvara, bilder, grafik, foton, animationerna, videoklipp, musik, ljud och text eller annan del av webbplatsens innehåll till företaget eller ett av dess företag och/eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt och/eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter. Du får under inga omständigheter använda webbplatsens innehåll utan föregående skriftligt samtycke.

Genom att använda webbplatsen som medlem (vid registrering, öppnande av konto, spel med riktiga pengar eller för skojs skull), accepterar du att följa dess regler och klassificeringar. Du är per definition medveten om villkoren, inte bara gällande ditt konto, men även gällande alla andra ersättningar som webbplatsen erbjuder dig, som kund, via en vinst, oavsett om det är i form av pengar eller någon annan belöningsmekanism. Din användning av Scratchmania-programvaran och någon av våra tjänster innebär alltid att du accepterar alla dessa villkor som ska förbli gällande på obestämd tid. Detta innebär att du är bunden av denna överenskommelse om du använder programvaran eller webbplatsen på något sätt, inklusive men inte begränsat till att starta eller göra en insättning via ditt konto eller skicka in dina insättningsuppgifter till oss.

Vid behov kan villkoren ändras eller redigeras. Kunden accepterar detta som en del av Scratchmanias privilegium att göra dessa förändringar vid behov. Även om varje ändring kommer att vara tids- och datum stämplat, är det kundens ansvar att kontrollera villkoren vid tidpunkten för insättningen. Detta dokument träder i kraft vid den första registreringen men vi uppmuntrar alla kunder att kontrollera det igen innan de gör en insättning.

Återbetalningspolicy

En återbetalning kommer endast att behandlas i situationer där en påstådd olaglig transaktion har ägt rum på Scratchmania och bör begäras inom de första tjugofyra (24) timmarna efter en sådan transaktion är utförd.

Vi förbehåller oss rätten att undanhålla återbetalningsförfrågan tills vi är nöjda med kundens fullständiga identifiering och tillhandahållande av nödvändig dokumentation. Begäraren samtycker till att tillhandahålla en certifierad identifikation i enlighet med lagarna i kundens jurisdiktion. Eventuella nödvändiga dokument som inte skickas in inom fem (5) dagar vid begäran från Scratchmania, resulterar i att återbetalningen nekas och kundens Konto blir uppsagt tillsammans med kvarstående medel. Ett sådant beslut är slutligt, obligatoriskt och inte föremål för överklagande.

Användaren kan begära ett uttag av medel om han inte har spelat eller gjort några insatser. I sådant fall kommer medlen att återföras till betalningsmetoden som användas vid insättningarna.

Illegala inkomster och olagliga aktiviteter

Du intygar härmed att källan till de inkomster som du kommer använda för spel på vår webbplats är legala och att du inte använder Tjänsterna för överföring av pengar. Du kommer inte använda Tjänsterna för olagliga eller bedrägliga aktiviteter eller förbjudna transaktioner (inklusive pengatvätt) enligt de lagar som råder i det land där du befinner dig. Om Företaget har anledning att misstänksa att du deltar, eller har deltagit i, bedrägliga, olagliga eller olämpligt beteende så som, utan begränsningar, pengatvätt eller på annat sätt brutit mot vårt Användaravtal kommer din tillgång till Tjänten att avbrytas omedelbart och ditt konto kommer låsas. Om ditt konto avslutas eller låses under dessa omständigheter har Företaget ingen skyldighet att återbetala eventuellt kvarstående kapital på kontot. Förutom att din tillgång till tjänsten avbryts och/eller att ditt konto låses förbehåller sig Företaget även rätten att hindra dig från att få tillgång till Företagets andra webbplatser eller servrar samt andra tjänster som erbjuds av Företaget. Företaget har även rätten att informera relevanta myndigheter, andra tjänsteleverantörer och banker, kreditinstitut, leverantörer av elektroniska betallösningar eller finansiella institut (sammantaget kallade "intresserade tredje parter"). Du förväntas även samarbeta helt och fullt med Företaget i undersökningen av dessa aktiviteter.

Inaktiva konton

Om en Kontoinnehavare inte loggar in på sitt konto under en period om 180 dagar kommer kontot att betraktas som ett "inaktivt konto". Vi kommer därefter att dra 5 EUR från Kontot i Administrativa avgifter varje månad under tiden som kontot förblir Inaktivt. Den månatliga avgiften kan komma att ändras. Om kontots totala tillgångar är lägre än 5 EUR kommer hela kvarvarande summan att dras från kontot. När kontot väl nått ner till noll kommer inga fler inaktivitetsavgifter att dras.

Bonusar och belöningar måste omvandlas inom 180 dagar från utbetalningen. I andra fall kommer de att dras från kontot.

Spelare kan ta ut pengar från sitt inaktiva konto genom att logga in och göra en begäran om uttag. När det gäller avstängda eller låsta konton måste spelaren kontakta kundtjänst för att begära att uttag.

Dina representationer och åtaganden

Gällande de rättigheter som ges till dig för användandet av de erbjudna tjänsterna, representerar, garanterar, förbinder och bekräftar du att:

Genom att registrera som användare på Scratchmania är det underförstått att:

 • Du inte pengar sätter in medel som härrör från brottslig och/eller obehörig verksamhet och att
 • Du inte utför några kriminella aktiviteter och/eller har några avsikter att använda ditt spelarkonto i samband med sådan verksamhet.
 • Du  inte använder eller avser att tillåta någon annan att använda programvaran och spelarkontot för eventuell förbjuden eller olaglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till bedrägeri eller penningtvätt, enligt gällande lag inom din jurisdiktion och våra gällande lagar.

Scratchmania förbehåller sig rätten att av valfri anledning stänga ditt konto, när som helst, utan föregående meddelande. Eventuellt saldo på ditt konto vid tidpunkten för sådan stängning skickas till dig via en check.

Scratchmania förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ogiltigförklara eventuella vinster och konfiskera eventuellt saldo på ditt konto under någon av följande omständigheter:

 • Om du har mer än ett aktivt konto hos Scratchmania.
 • Om namnet på ditt konto inte matchar namnet på det kreditkort eller kreditkorten som används för att göra inköp för ditt konto.
 • Om du deltar i en kampanj och gör ett uttag innan du uppfyllt kraven för kampanjen.
 • Om du anger felaktig eller vilseledande registreringsinformation.
 • Om du är under 18 år.
 • Om du bor i en jurisdiktion som förbjuder ditt deltagande enligt lag.
 • Spel på internet kan vara olagligt i det land där du befinner dig; om så är fallet har du inte rätt att använda ditt betalkort för att slutföra denna transaktion.
 • Vi rekommenderar att Kortinnehavaren behåller en kopia av dokumentet Transaktioner, Handelspolicies och regler.
 • Om du har tillåtit eller gett samtycke till (avsiktligt eller oavsiktligt) att någon annan spelar på och eller använder ditt konto.
 • Om du har "laddat tillbaka" någon av de köp som gjorts med ditt kreditkort på ditt registrerade konto.
 • Om du blir fasttagen för fusk eller om det bestäms av oss att du har använt eller utnyttjat ett system (inklusive maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system) som är speciellt utformade för att besegra programvaran.
 • Om du blir fasttagen för fusk eller försök till bedrägeri, förbehåller sig Företaget rätten att publicera dina handlingar tillsammans med din identitet och e-postadress samt att sprida informationen till andra, banker, kreditkortsföretag och lämpliga byråer. Om du gör ärekränkande påståenden om företagets verksamhet förbehåller sig företaget sig rätten att blockera ditt konto utan föregående meddelande och vidta eventuella rättsliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda företagets rykte.

Utbetalningsförfaranden

Scratchmania förbehåller sig rätten att betala ut alla vinster med högst 15 tusen euro (15 000 euro) per månad. Eventuella vinster betalas ut till samma månadspris tills dess att det slutförts. Eventuellt belopp som ska tas ut som är större än det angivna maximala beloppet överförs tillbaka till spelarkontot. Uttag berörs av alla ovan angivna villkor och verifieringen av alla erforderliga dokument som begärts.

 • Innan utbetalning av eventuella vinster, kommer företaget att göra en säkerhetsgranskning och kräva att du tillhandahåller sådan identifiering eller annan information eller dokumentation som företaget, efter eget gottfinnande, anser nödvändigt.
 • Om du misslyckas med att följa några säkerhetsgranskningar förbehåller sig företaget rätten att ogiltigförklara eventuella vinster på ditt konto.
 • Innan utbetalning av några vinster måste de valideras enligt detta avtal och alla villkor som anges. Vi förbehåller oss rätten att göra det enda och slutliga beslutet om vinststatus och vårt beslut är slutgiltigt, bindande och inte föremål för överklagande.
 • Genom att acceptera eventuella priser och/eller vinster samtycker du underförstått till användningen av ditt namn och/eller identifiering inom marknadsföring och reklam ändamål utan ytterligare ersättning förutom vad som förbjuds enligt lag (se avsnittet "Vinster" i vår sekretesspolicy för mer information ).
 • Om du har någon konflikt med avseende på något resultat i spelet, måste du skicka ditt klagomål till företaget skriftligen inom fjorton (14) dagar. Om klagomålet mottagits efter denna tidsperiod kommer vi inte att adressera det. Om det emellertid föreligger förmildrande omständigheter eller om en kund är oförmögen eller på annat sätt otillgänglig för kommentarer, kommer vi att behandla dessa frågor från fall till fall samtidigt som vi förbehåller oss rätten att åberopa 14-dagarsregeln ovan.
 • I händelse av en överensstämmelse mellan resultatet som visas på din spelprogramvara och spelserverprogramvaran kommer resultatet som visas på spelserverprogramvaran vara det officiella och styrande spelresultatet.
 • I händelse av fel på spel och/eller spelserverprogramvaran, raderas alla spel/insatser och vinster som härrör från felet.
 • Du och endast du är ansvarig för eventuella skatter på eventuella priser och/eller vinster som du samlar in från företaget. Företaget förbehåller sig rätten, utan föregående meddelande, att avbryta en aktivitet eller ett spel.
 • Om du inte loggar in på ditt konto på 180 dagar kommer eventuellt saldo på ditt konto att tillfalla företaget.
 • Du är ansvarig för att hålla ditt användarnamn och lösenord säkert och hemligt. Ingen annan utom du får använda dem. Ingen annan person eller tredje part, inklusive, utan begränsning, någon minderårig, får använda eller återanvända ditt konto, tillgång till och/eller använda material eller information från webbplatsen; ta emot en vinst, eller delta i spel. Du är ansvarig för eventuella inköp och/eller förluster som kan uppstå på ditt konto.
 • För rättvist spelande, måste du satsa minst 50 gånger din bonus om inget annat anges skriftligen av en godkänd representant för Scratchmania.
 • Det högsta insatsbeloppet som bidrar till omsättningskravet med en aktiv bonus är 2,00 €/$ eller motsvarande i lokal valuta, om inte annat anges i den specifika bonusens villkor. Om du lägger en högre insats kommer endast 2,00 €/$ av beloppet att räknas mot omsättningskravet.
 • När du har fått bonusen kan du inte dra tillbaka något belopp från ditt konto tills du har uppfyllt satsningskraven.
 • Vi förbehåller oss rätten att, från tid till annan, erbjuda bonusar och/eller kampanjer. Ett sådant erbjudande kommer att vara föremål för sina egna villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka några av dessa specialerbjudanden och bonusar.

Du förstår att genom att acceptera en bonusbetalning som erbjuds av oss till dig är du bunden av villkoren för vår bonuspolicy. Vi förbehåller oss rätten att ändra och göra ändringar i detta avtal och/eller till spel, spelregler, bonusvillkor och utbetalningspolicy. Vi uppmanar dig att besöka villkoren för att söka efter den senaste uppdaterade versionen.

Betalningstransaktioner och Betalningsbedrägeri

 • Varje användare av Tjänsten är helt ansvarig för att betala alla pengar till företaget. Du godkänner att du inte kommer att göra eller försöka göra några avgiftsbelopp och/eller neka eller omvända eventuell betalning som du har gjort och du är härmed överens om att du kommer att ersätta företaget för eventuella avgiftsbelopp, avslag eller återbetalning av betalningar du göra och eventuella förluster som företaget lidit som följd därav.
 • Företaget kan, efter eget gottfinnande, upphöra med att tillhandahålla tjänsterna eller hålla tillbaka betalning till vissa användare eller till användare som betalar med vissa kreditkort.
 • Vi förbehåller oss rätten att köra kreditcheck på alla användare med kreditinstitut från tredje part på grundval av den information som lämnats till oss vid registrering.
 • Vi förbehåller oss rätten att använda tredje parts elektroniska betalningsoperatörer och/eller finansiella institut för att behandla betalningar som görs av och till dig i samband med din användning av tjänsterna. I den utsträckning de inte strider mot villkoren i användaravtalet, accepterar du att vara bunden av villkoren för sådana tredjeparts elektroniska betalningsoperatörer och/eller finansiella institut.
 • Om vi har en rimlig misstanke om att en bedräglig betalning görs eller tas emot, inklusive användning av stulna kreditkort eller annan bedräglig verksamhet (inklusive eventuell återbetalning eller annan återbetalning av en betalning), förbehåller vi oss rätten att blockera eller säga upp en användarens konto, omvänd eventuell utbetalning och återvinning av vinster. I dessa fall har vi rätt att informera alla relevanta myndigheter eller enheter (inklusive kreditreferensorgan) om eventuella betalningsbedrägerier eller annan olaglig verksamhet och kan utnyttja insamlingstjänster för att återkräva betalningar. Under inga omständigheter ska Företaget vara ansvarig för obehörig användning av kreditkort, oavsett om kreditkorten rapporterades eller inte har blivit stulen.
 • Vår förväntan är att våra medlemmar kommer att sätta in för att aktivt spela med egna medel. På konton där detta inte verkar vara fallet förbehåller vi sig rätten att genomdriva ett insatsbelopp på dina deponerade medel innan vi tillåter återkallelse från kontot. Denna satsning kommer att vara en multiplicering av de totala insatta fonderna, vilket vi kommer att specificera beroende på fallet. Vi förbehåller oss rätten att kräva att denna satsning utförs i specifika spel och att vi utesluter vissa satsningar med låg risk eller speltyper, efter eget gottfinnande.

Personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in hålls strikt konfidentiellt. Vi samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig som medlem på vår webbplats och när du frivilligt delar den med oss när du använder webbplatsen eller när du kommunicerar med oss. Om du registrerar dig som kund för våra tjänster kan vi använda personuppgifterna som du tillhandahållit för faktureringsändamål och för att administrera och hantera ditt konto och tillhandahålla reklamuppdateringar avseende sådana produkter eller tjänster enligt ovan.

Vi kan då och då anlita andra företag som tillhandahåller begränsade tjänster å våra vägnar, inklusive, men inte begränsat till identitetsverifiering, betalningsbehandling och tillhandahållande av programvara. Vi kommer endast att ge dessa företag den information som är rimlig för att utföra tjänsten, och de kommer att  förbjudas  använda informationen för något annat syfte. dvs. när någon av våra tredjepartsentreprenörer eller samarbetspartners samlar in och/eller har tillgång till dina personuppgifter kräver vi att de följer vår angivna sekretesspolicy och skyddar sekretessen för dina personuppgifter.

Ersättning

Du samtycker till att helt och hållet ersätta, försvara och hålla Scratchmania och dess tjänstemän, ledare, anställda, agenter, entreprenörer och leverantörer, oskadliga från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive a) din överträdelse av detta avtal b) Eventuella andra skulder som härrör från din användning av företagets tjänster eller någon annans användning av  företagets tjänster med ditt användar-ID - även om sådan användning sker med eller utan din kunskap och/eller ditt uttryckliga samtycke.

Förutom eventuella andra tillgängliga åtgärder bör du bryta mot någon av villkoren i detta avtal eller om företaget har rimliga skäl att misstänka att du har brutit mot villkoren i detta avtal, kan dina vinster förverkas efter eget gottfinnande av Företaget och det kan behålla eventuella befintliga positiva saldon i ditt Spelarkonto på grund av skador eller annat belopp som du betalar i väntan på utredning och/eller vid avslutande av rättsliga förfaranden. Underlåtenhet att följa detta avtal kan också resultera i diskvalificering, avslutande av spelarkonto och/eller rättsliga åtgärder.

Ansvarsbegränsningar

 • Du godkänner att du är fri att välja att använda Scratchmania -tjänsterna och göra det enligt eget gottfinnande och risk.
 • Företaget är inte ansvarigt för dig eller någon tredje part i kontrakt, skadestånd, försumlighet eller på annat sätt, för förluster eller skador som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med din eller någon tredje part, använda tjänsterna, direkt eller indirekt, inklusive, utan begränsning, skada för förlust av verksamhet, förlust av vinst (inklusive förlust av eller misslyckande med att få förväntade vinster), affärsavbrott, förlust av företagsinformation eller annan ekonomisk eller följdskada (även där vi har anmälts av dig om risken för sådan förlust eller skada).
 • Företaget ska inte vara ansvarigt i kontrakt, skadestånd eller annat, för förlust eller skada som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med din användning av någon länk på webbplatsen.
 • Du bekräftar att Företaget inte är ansvarigt för dig eller någon tredje part för eventuella ändringar, upphävande eller avbrytande av tjänsterna.
 • Ingen del av användaravtalet kommer att fungera för att utesluta något ansvar för företaget för dödsfall eller personskada som orsakas av företagets oaktsamhet.
 • Du godkänner att om tjänsterna inte fungerar korrekt som ett resultat av, men inte begränsat till, eventuell fördröjning eller avbrott i drift eller överföring, eventuell förlust eller korruption av data eller kommunikation eller fel i linjer någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eventuella fel eller utelämnande i innehållet eller andra faktorer som inte ligger under vår kontroll: (1) Företaget kommer inte att ansvara för förluster, inklusive förlust av vinster, som kan uppstå (2) Om sådana fel leder till en ökning av vinsten som är skyldig eller betalad till dig, har du inte rätt till vinster som faller inom sådan ökning. Du ska genast underrätta Företaget om felet och återbetala eventuella vinster som krediterats ditt konto felaktigt för Företaget (enligt företagets uppgifter) och (3) Företaget kan efter eget gottfinnande dra av ett belopp som motsvarar dessa vinster från ditt konto eller avräkna sådant belopp mot eventuella pengar som företaget er skyldigt.

INGEN GARANTI

TJÄNSTERNA LEVERAS "I BEFINTLIGT SKICK". FÖRETAGET VARKEN GARANTERAR ELLER ANSVARAR FÖR, ELLER EXPLICIT ELLER UNDERFORSTÅET (ELLER TILL LAGSTIFTNING ELLER ANNAN), INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICERADE GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SALGBARHET, NÖDVÄNDIG KVALITET, EGENHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, FULLSTÄNDIGHET ELLER EXAKTHET AV TJÄNSTERNA ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR.

FÖRETAGET LÄMNAR INGEN GARANTI ATT PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, VARA OFÖRSTÖRDA DESS DEFEKTER SKALL KORRIGERAS ELLER ATT PROGRAMVARAN ELLER SERVERN SOM GÖR DET TILLGÄNGLIGT ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER BUGGAR ELLER GER FULL FUNKTIONALITET, EXAKTHET OCH ANSVAR FÖR MATERIALEN, ELLER OM RESULTAT ELLER EXAKTHET AV ALLA UPPGIFTER SOM HÄR TILLHANDAHÅLLS AV DIG TJÄNSTERNA.

FEL FUNKTIONALITET VOIDARS ALLA UTBETALNINGAR. I HÄNDELSE AV SYSTEM ELLER KOMMUNIKATIONSFEL ELLER FELAKTIGHETER, FEL ELLER VIRUS I SAMBAND MED KONTOANSLUTNING ELLER ANDRA DELAR AV TJÄNSTERNA ELLER SOM RESULTERAR I FÖRLUST AV DATA ELLER VINST ELLER PENGAR ELLER NÅGOT ANNAT SOM ORSAKAS AV DIG ELLER NÅGON ANNAN SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING ELLER PROGRAMVARA, KOMMER FÖRETAGET INTE PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGT FÖR DIG OCH FÖRETAGET SKA UPPFYLLA ALLA SPEL OCH FRÅGAN OM BETALNING (OM SÅDANA SYSTEM ELLER KOMMUNIKATIONSFEL ELLER FELFUNKTIONER, FEL ELLER VIRUS UPPTÄCKS) I SAMBAND DÄRMED OCH KAN VIDTA ANDRA ÅTGÄRDER FÖR ATT KORRIGERA SÅDANA FEL MED UNDANTAG FÖR ATT FÖRETAGET INTE ÄR SKYLDIGT ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGOT BACKUP-NÄTVERK OCH/ELLER SYSTEM ELLER LIKNANDE TJÄNSTER.

OM DU MOTTAR NÅGRA VINSTER ELLER BONUSAR (ELLER NÅGON ANNAN LIKNANDE FÖRDEL) ("FÖRDELAR") SOM ETT RESULTAT AV NÅGOT FEL SOM GJORTS AV OSS ELLER FRÅN VÅR SIDA (OM DET ÄR TEKNISKT ELLER MANUELLT) VID BERÄKNING, FÖRDELNING ELLER FÖRDELNING AV FÖRDELAR KAN VI ANNULLERA DESSA FÖRDELAR OCH, I DETTA SOM DU REDAN HAR MOTTAGIT ELLER VAR KREDITERAD MED BETALNING FÖR SAMMANSÄTTNING, SKALL DU ÅTERBETALA DETTA BELOPP TILL OSS ELLER SÅ KAN VI TA DET FRÅN DIN KONTO.

FÖRETAGET SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR AGERANDEN ELLER PROBLEM MED DINA INTERNETTJÄNSTER ELLER ANNAN TREDJEPART MED DEM DU HAR KONTRAKTAT FÖR ATT GÅ TILLGÅNG TILL SERVERN DÄR WEBBPLATSEN FINNS.

Överträdelse av dessa villkor
Du samtycker till att helt och hållet hålla skadelös, försvara och hålla företaget, dess samarbetspartners och deras respektive företag och tjänstemän, ledare och anställda oskadliga från och mot alla krav, fordringar, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter - inklusive juridiska avgifter och andra kostnader oavsett orsak, som kan uppstå till följd av: (1) dina eventuella brott mot användaravtalet, (2) din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter (3) din användning av tjänsterna eller programvaran eller någon annan person som använder tjänsterna eller programvaran med ditt användar-ID, med eller utan din auktorisation eller (4) godtagande av vinster.

Förutom eventuella andra åtgärder som finns tillgängliga, om du bryter mot någon av villkoren i detta avtal eller om företaget har rimliga skäl att misstänka att du har brytt sig över villkoren i detta avtal, kan dina vinster förverkas efter eget gottfinnande av Företaget och det kan behålla eventuella befintliga positiva saldon i ditt Spelarkonto på grund av skador eller annat belopp som du betalar i väntan på utredning och/eller vid avslutande av rättsliga förfaranden. Underlåtenhet att följa detta avtal kan också resultera i diskvalificering, avslutande av spelarkonto och/eller rättsliga åtgärder.

Spel om pengar via internet är förbjudet i vissa länder. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att ditt agerande är lagligt innan du börjar spela.

Våra tjänster är inte till för personer under 18 år. Om du är under 18 år får du varken ladda ner eller använda de tjänster som vi erbjuder och du får inte heller uppge dina personuppgifter till oss. Då vi förbehåller oss rätten att granska och verifiera alla personuppgifter som vi samlar in kommer vi omedelbart att radera uppgifterna om vi skulle upptäcka att du är under 18 år gammal.

Personer under 18 år (eller den ålder som krävs i hemlandet för att ta del av aktiviteterna som ingår i Tjänsten - beroende på vilken av dessa två alternativ som är högst, det vill säga personer som betraktas som "Omyndiga") får inte under några omständigheter använda sig av Tjänsterna. Personer som inte uppnått "Myndighetsålder", enligt ovan, och som använder sig av Scratchmanias Tjänster bryter därmed mot Användarvillkoren. Företaget förbehåller sig rätten att närsomhelst kräva ett åldersbevis för att verifiera att personer som inte är "Myndiga" inte använder Tjänsterna. Skulle du inte kunna bevisa att du är "Myndig" eller om Företaget har anledning att tro att du är "Omyndig" kan Företaget komma att radera ditt konto och/eller stänga av dig från Mjukvaran och Tjänsterna.

Varje användare bör spara en kopia av sina transaktioner och operatörens relevanta policyer och regler.

Bestämmelser som rör specifika spel: Jackpott och progressiva jackpottar

 • Varje progressivt jackpottspel kommer att ha ett band över sin ikon som säger "Jackpott" och en rullande mätare under det så att du kan se jackpottvärdet när det ökar i realtid över poolen med progressiva jackpottspel.
 • Du bekräftar och samtycker till att vi erbjuder progressiva jackpottar endast för vissa spel.
 • För varje satsning du gör i ett av de progressiva jackpottspelen går en extra procent (1% av din spelinsats) till jackpotten.
 • När du spelar ett progressivt jackpottspel är din totala satsning en kombination av ditt vanliga spelinsats och ditt jackpottbidrag.
 • En progressiv jackpott är en jackpott som ökar i storlek till följd av bidrag från pengar insatta av spelare som kan vara baserade i olika länder.
 • Vi kan stänga av en progressiv jackpott när som helst (inklusive innan jackpotten vinns under vissa omständigheter).
 • Din vanliga satsning går mot dina möjliga spelvinster och ditt jackpottbidrag går mot dina eventuella jackpottvinster. Ditt jackpottbidrag kommer inte att öka dina vinster i spelet.
 • Din spelinsats dras först och sedan dras jackpottbidraget av.
 • Du måste ha tillräckligt med pengar för att spela den totala insatsen (spelinsats + jackpottbidrag), som presenteras i spelet, för att kunna spela. Om du har otillräckligt saldo för både den vanliga insatsen och jackpotten tillsammans, kommer den att återspeglas längst ner på skärmen och du kommer inte att kunna göra insatsen.
 • Du bekräftar att spelare inte kan spela jackpottar innan de sätter in på casinot. Spelare kan inte spela gratisspel (t.ex. gratisspinn eller ingen insättningsbonus) på jackpottspel.
 • I händelse av att en spelare vinner en jackpott och lämnar spelet innan meddelandet läggs jackpottvinsten till i spelarens saldo och vinsten återspeglas i spelhistoriken.
 • När det gäller spelregler, se avsnitt Betalningstransaktioner och Betalningsbedrägeri och Utbetalningsförfaranden i användaravtalet.

Allmänt

 • När du registrerar ett konto kommer kontot  att fungera som din identitet så länge du använder våra tjänster. Du garanterar och representerar att all information, inklusive debet/kreditkortsuppgifter, som du anger vid registreringsprocessen med Scratchmania, är korrekta och du fortsätter att uppdatera relevanta uppgifter om dessa ändras.
 • Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, vägra en persons öppnade av ett konto.
 • Ditt beslut att använda tjänsterna sker efter ditt eget gottfinnande och risk. Vi ansvarar inte för förluster, inklusive vinstförluster.
 • Företaget är inte ansvarigt för datafel eller kunders försök att delta i Spel med metoder och/eller medel som inte är avsedda av Företaget. Scratchmania är inte ansvarig för internet funktioner. Vid funktionsfel är det kundens och deras system eller systemleverantörers egna ansvar.
 • Du ska hålla företaget, dess anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, licenstagare, distributörer, grossister, bundsförvanter, dotterbolag, reklam, marknadsföring eller andra byråer, mediepartner, agenter och återförsäljare oskyldiga och ska fullt ut kompensera oss för alla kostnader, utgifter och skulder och eventuella skador som kan uppstå på grund av: (i) din insättning, användning eller återanvändning av webbplatsen, (ii) din användning av material på webbplatsen, (iii) ditt deltagande på, användning eller återanvändning av servern , (iv) ditt deltagande i spel, eller, (v) ditt mottagande av en vinst.
 • Om något av spelens innehållsmaterial störs, förändras, kopieras eller skadas, kommer de ogiltigförklaras.

Vi förbehåller oss rätten att ändra och göra förändringar i detta avtal och/eller på spel, spelregler, bonusvillkor och vår utbetalningspolicy. Om du inte samtycker med  ändringar som gjorts i detta avtal eller andra bonusvillkor eller spelregler, ska du omedelbart upphöra med all aktivitet på ditt konto.

Sådana väsentliga förändringar kommer att träda i kraft sju (7) dagar efter det att ett sådant meddelande lämnats på någon av ovan nämnda metoder. I övrigt gäller alla andra ändringar av denna sekretesspolicy från det angivna "senast reviderad"-datumet och din fortsatta användning av våra tjänster efter det senaste reviderade datumet kommer att utgöra acceptans och avtal för att vara bunden av sådana ändringar.

Om du inte samtycker till ändringarna som gjorts i detta avtal och eller i vår integritetspolicy ska du omedelbart avsluta all aktivitet på ditt spelarkonto, inklusive all användning av företagets tjänster. I dessa fall bör du stänga ditt spelarkonto och begära att uteslutas från all korrespondens med Företaget och dess tjänster.

Vi kan överföra våra rättigheter eller skyldigheter eller lägga ut våra skyldigheter på underleverantörer enligt användaravtalet, helt eller delvis, utan ditt samtycke: (i) till någon enhet inom vår företagsgrupp, eller (ii) i händelse av en fusion, försäljning av tillgångar eller annan liknande företagstransaktion i vilken vi kan vara inblandade. Saldot på ditt konto ska inte påverkas negativt av en sådan överföring eller underentreprenad.

Villkoren i detta dokument utgör det fullständiga, slutliga och exklusiva avtalet mellan Dig och Företaget och ersätter och sammanfogar alla tidigare avtal, representationer och överenskommelser.

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med Cyprus lagar.

Detta användaravtal har utformats på engelska. Vid alla eventuella skillnader mellan betydelsen av alla översatta versioner av detta villkor och den engelskspråkiga versionen, ska betydelsen av den engelska versionen råda.

Senast uppdaterad: 13 november, 2018

Alla rättigheter förbehållna. ScratchMania.com är ett varumärke som förvaltas av Jurimae Ltd., ett företag som lyder under lagarna på Cypern, med säte i Inomenon Ethnon 44, Larnaka 6042, Cypern, för och på uppdrag av Twino Trading NV, ett företag som lyder under lagarna i Curacao med adress på E-Commerce Park Vredenberg, Curacao. Twino Trading N.V. är auktoriserat av regeringen i Curacao, som en informationsleverantör som är lagligt behörig att bedriva e-spelverksamheter på nätet från Curacao. Licensiering och övervakning av e-spel tillhandahålls av Antillephone N.V. (licens 8048/JAZ2015-023)

Vi använder cookies, se integritetspolicyn för mer information.